Polskie Towarzystwo
Terapii Motywującej

PTTM jest stowarzyszeniem przedstawicieli zawodów z dziedziny lecznictwa, psychoterapii, psychologii, edukacji, logopedii, pedagogiki, socjologii, którzy upowszechniają lub wykorzystują w swojej pracy klinicznej, naukowej lub dydaktycznej Dialog Motywujący. Obecnie Towarzystwo liczy ponad 200 członków, a 132 osoby posiadają certyfikat Terapeuty Motywującego.