Regulamin nadawania certyfikatów Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (przyjęty uchwałą 53 z dnia 19.02.2018r., z uwzględnieniem korekt zawartych w uchwale 55 z dnia 15.03.2018r.)

Szanowni Państwo,
Przez ostatni rok w gronie Zarządu PTTM, Komisji Naukowo Dydaktycznej oraz Koordynatora do spraw certyfikacji – Konrada Ambroziaka, trwały prace na rzecz stworzenia regulaminu certyfikacji, który uwzględniałby m.in. sytuację osób, które zdobywają wiedzę i rozwijają umiejętności z zakresu Dialogu Motywującego na szkoleniach prowadzonych w ramach projektów, organizowanych przez PTTM lub niezależnych warsztatach, które są prowadzone przez certyfikowanych terapeutów PTTM
w ramach indywidualnych umów. Do tej pory o certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM można było się starać po ukończeniu atestowanego przez PTTM kursu, które trwało minimum dwa lata.
Twórcy nowego regulaminu wzięli również pod uwagę identyfikację zawodową kandydatów – stworzono definicję certyfikatu Praktyka DM i certyfikatu Terapeuty Motywującego. Od momentu uchwalenia regulaminu o certyfikat Praktyka mogą się ubiegać osoby, które mają m.in. wykształcenie średnie.
W nowym regulaminie certyfikacji stworzono również reguły, dotyczące prowadzenia superwizji w procesie szkolenia kandydatów do uzyskania certyfikatów Praktyka DM lub Terapeuty Motywującego PTTM. Osoby, które  spełniają kryteria punktu IV regulaminu z dnia 19.02.2018 roku (Regulamin dostępny >>TUTAJ<<)
i chciałyby ubiegać się  rekomendacje PTTM do prowadzenia tychże superwizji, zapraszamy do składania wniosków do KND.
Szczegółowe zapisy w/w sprawach, znajdą Państwo w nowym regulaminie certyfikacji z dnia 19.02.2018 r.

 

Zarząd PTTM jednocześnie chce zwrócić uwagę, że członkowie PTTM, którzy rozpoczęli atestowane przez PTTM kursy z Dialogu Motywującego przed 19 lutym 2018 r. mogą ubiegać się o certyfikat Terapeuty Motywującego na zasadach określonych przez dotychczasowy Regulamin PTTM dotyczący zasad przyznawania certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM uchwalony na zebraniu Zarządu PTTM w dn. 11.06.2014r., wraz ze zmianą uchwaloną dnia 7.09.2017 roku”. (Regulamin z dn 11.06.2014r. dostępny >>TUTAJ<<)

W ramach wolontaryjnej pracy na rzecz PTTM, została przetłumaczona skala MITI 4.2.1 (>>TUTAJ<<).
W drugiej połowie 2017 roku odbył się kurs skali MITI 4.2.1. Siedemnastu certyfikowanych terapeutów motywujących PTTM zostało koderami skali MITI 4.2.1. (>>TUTAJ<<). Osoby te mogą być powoływane przez Zarząd PTTM do oceniania nagrań przesyłanych w procedurze ubiegania się o certyfikat PTTM.

 

W imieniu Zarządu PTTM,

Marta Lizis – Młodożeniec

 

KURS SKALI MITI

KURS SKALI MITI

 

Cel kursu:

Nabycie umiejętności praktycznych w stosowaniu skali MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity) u psychologów, terapeutów uzależnień, lekarzy posiadających certyfikat terapeuty motywującego, pracujących z klientami używającymi środków psychoaktywnych.

 • Zapoznanie terapeutów motywujących PTTM z nową wersją skali MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity),
 • Praktyczne doskonalenie przy pomocy skali MITI zarówno ich stylu jak i narzędzi pracy z klientami używającymi środków psychoaktywnych,
 • Ćwiczenie umiejętności korzystania ze skali do rozwijania warsztatu pracy

Uczestnicy kursu będą mogli być powołani przez Zarząd do Komisji Certyfikacyjnej PTTM. Będą osobami kodującymi nagrania osób, które zgodnie z regulaminem, złożą wniosek o certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM.

Kurs będzie się składał z trzech etapów:

I zjazd (2 dni, 14 godzin): wprowadzenie do Skali MITI 4.2.1. – skale globalne, wskaźniki zachowań. Analiza przykładowych nagrań, ćwiczenie umiejętności oceny i kodowania w odniesieniu do rozmów motywujących prowadzonych w obszarze pracy z osobami używającymi środków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych. Termin: 23-24 września 2017, Warszawa.

Praca w małych grupach (4 spotkania, po 5 godzin pomiędzy zjazdami I i II): wzajemna analiza i ocena nagrań uczestników Kursu MITI lub nagrań zapewnionych przez organizatora kursu z wykorzystaniem skali MITI 4.2.1. Zajęcia będą realizowane na zasadzie wzajemnego doskonalenia, współpracy i wymiany doświadczeń, w podgrupach.

Ostatni zjazd (1 dzień, 7 godzin) – omówienie z ekspertem doświadczeń i wyjaśnienie wątpliwości z etapu pracy w małych grupach, podsumowanie umiejętności. Zaliczenie szkolenia, rozdanie zaświadczeń, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych badających satysfakcję ze szkolenia. Termin: 10 grudnia 2017, Warszawa.

Pierwszy i ostatni zjazd szkoleniowy poprowadzi Cristiana Fortini – psycholog kliniczny, kierownik zespołu psychologów na Oddziale Uzależnień Szpitala Uniwersyteckiego w Lozannie (CHUV, Lausanne University Hospital, Switzerland). Od 20 lat prowadzi treningi rozwijania umiejętności Dialogu Motywującego dla osób początkujących i zaawansowanych, superwizje kliniczne i  z zakresu Dialogu Motywującego. W latach 2009-2012 była członkiem Zarządu MINT (międzynarodowej organizacji zrzeszającej trenerów Dialogu Motywującego). Od 2014 roku zasiada w komisji certyfikacyjnej członków MINT.

Opłata za kurs wynosi: 200 złotych i będzie wymagana w ciągu 7 dni od powiadomienia o przyjęciu na listę uczestników, co nastąpi do dnia 10 września 2017.

Warunki przyjęcia na kurs skali MITI 4:

– certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM

– doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi / nadużywającymi substancji chemicznych, w szczególności w ramach placówek świadczących nieodpłatne usługi na rzecz osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem

– praktyka kliniczna i trenerska z zakresu DM

– wspieranie  PTTM poprzez pracę na rzecz Towarzystwa i / lub darowizny

– zobowiązanie się do realizacji programu kursu, m.in. przygotowanie do kodowania nagrania pracy własnej wraz z transkryptem, kodowanie przydzielonych nagrań w ramach kursu, zgodnie z wytycznymi

– zobowiązanie do kodowania nagrań na rzecz PTTM

– przedstawienie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje kandydata

Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń decydujący wpływ będzie miało zaangażowanie w prace na rzecz tłumaczenia skali MITI, oraz doświadczenie kliniczne i trenerskie w zakresie stosowania DM.

Wymagania niezbędne do zaliczenia szkolenia:

– udokumentowana obecność na wszystkich zjazdach

– zrealizowanie programu szkolenia, w tym: kodowania nagrania pracy własnej wraz z transkryptem, kodowanie przydzielonych nagrań w ramach kursu zgodnie z wytycznymi, przedstawienie koordynatorowi rezultatów pracy w podgrupach.

Osoby, które zaliczą kurs otrzymają rekomendacje PTTM do wykorzystywania skali MITI na okres 3 lat. Do odnowienia rekomendacji niezbędne będzie wykazanie się przez terapeutę PTTM praktyką w zakresie kodowania skalą MITI 4, w tym kodowanie na zlecenie PTTM prac egzaminacyjnych do certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM, jeśli PTTM się o to zwróci.

Mail z linkiem do formularza zgłoszeniowego zostanie wysłany 10 sierpnia.
Zgłoszenia będą przyjmowane od 10 sierpnia do 5 września, do godziny 23.00.


Szkolenia są współfinansowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia

Nowa publikacja – „Dialog motywujący w terapii problemów psychologicznych”

Dialog motywujący w terapii problemów psychologicznych

Redaktor: red. Hal Arkowitz , red. William R. Miller , red. Stephen Rollnick
Tłumaczyli: Przekład Marta Kapera

Seria : Psychiatria i Psychoterapia

ISBN: 978-83-233-4284-7

NOWOŚĆ

Dialog motywujący (DM) – efektywna metoda wspomagania zmian – narodził się w latach 80. XX w., a pierwsza edycja podręcznika dotyczącego teorii i praktyki tej metody autorstwa jej twórców Williama R. Millera i Stephena Rollnicka ukazała się w 1991 r. Wywodząc się z   terapii osób z problemem alkoholowym, dialog motywujący zaczął być wykorzystywany w szeroko pojętym obszarze pomagania. Obecnie poza dziedziną terapii uzależnień (w tym behawioralnych, jak np. patologiczny hazard) DM jest również stosowany m.in. w pomocy społecznej, więziennictwie, pedagogice czy medycynie. W obszarze zdrowia psychicznego DM wykorzystywany jest w terapii zaburzeń lękowych, depresji, zespołu stresu pourazowego, myśli samobójczych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, a także zaburzeń odżywiania. Warto dodać, że DM jest metodą o udowodnionej naukowo skuteczności.

Książkę rozpoczyna rozdział poświęcony ogólnym zagadnieniom dialogu motywującego.  W dalszych częściach wybitni specjaliści przedstawiają najbardziej aktualne sposoby zastosowania DM w konkretnych kontekstach klinicznych. Czytelnik znajdzie tu nie tylko uzasadnienie zastosowania DM w danym przypadku terapeutycznym, ale także opis możliwych trudności i środków zaradczych. Ponadto książka prezentuje wyniki badań, bogaty materiał kliniczny, w tym obszerne opisy sesji oraz przykłady, dzięki którym zarówno początkujący, jak i doświadczeni terapeuci mogą łatwiej zrozumieć, na czym polega duch dialogu motywującego, oraz jak należy stosować poszczególne metody pracy. Ważnym dopełnieniem książki jest rozdział wskazujący kierunki dalszego rozwoju DM w terapii problemów psychologicznych.

„Ta pięknie napisana książka mądrze mówi o tym, jak pomóc ludziom się zmieniać. Zawiera zajmujące opisy przypadków oraz bardzo przydatne praktyczne wskazówki. Będzie jednym z najważniejszych źródeł [wiedzy] dla osób, które pragną rozwijać swoją znajomość dialogu motywującego.”
Jesse H. Wright, MD, PhD, Director, University of Louisville Depression Center

„Po prostu najlepsza i najbardziej wszechstronna praca z tej dziedziny. Z prawdziwą przyjemnością czytałem ją i uczyłem się z niej. Uznani autorzy przedstawiają podstawy koncepcyjne, badania i zastosowania. Książka ta powinna znaleźć się na półce każdego klinicysty zainteresowanego dialogiem motywującym, a także studenta czy stażysty.”
Keith S. Dobson, PhD, Department of Psychology, University of Calgary, Kanada

 www.wuj.pl

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE dla Terapeutów Motywujących

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE dla Terapeutów Motywujących

 

W związku z informacją nt. cyklu szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego
dla profesjonalistów, którzy pracują z osobami używającymi środków odurzających
i nowych substancji psychoaktywnych
(specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, realizatorów programów profilaktycznych, psychologów, lekarzy) widniejącą na stronie PTTM i KBPN  zawiadamiamy, że:

 

Szkolenie specjalistyczne – zapoznające Terapeutów Motywujących PTTM pracujących
z osobami używającymi środków psychoaktywnych i jednocześnie posiadających doświadczenie w pracy trenerskiej w obszarze DM
z nową wersją skali MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity) odbędzie się w Warszawie w dwu sesjach w następujących terminach:

Sesja I (2 dni po 7 godzin zegarowych): 23-24.09.2017 r.

Sesja II (7 godzin zegarowych): 10.12.2017 r.

Pomiędzy sesjami przewidziana jest praca w małych grupach (4 spotkania po 5 godzin) – polegająca na wzajemnej analizie i ocenie sesji uczestników szkolenia
z wykorzystaniem skali MITI 4.2.1. z osobami używającymi środków psychoaktywnych.

 

Osobą koordynującą szkolenie jest Marta Lizis-Młodożeniec.

Informacja nt. szczegółowych warunków uczestnictwa w szkoleniu specjalistycznym zostanie rozesłana do Terapeutów Motywujących PTTM do końca lipca.

 

Szkolenia są współfinansowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia

urlopy

Sąd Koleżeński PTTM uprzejmie informuje, iż w lipcu cały skład Sądu przebywa na urlopie.

 

PTTM zaprasza na cykl szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej serdecznie zaprasza na cykl szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego dla profesjonalistów, którzy pracują z osobami używającymiśrodków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych (specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, realizatorów programów profilaktycznych, psychologów, lekarzy) i chcą wzbogacić swój warsztat pracy o metodę Dialogu Motywującego.

Szkolenia będą realizowane na trzech poziomach zaawansowania:

I – Szkolenia podstawowe – koncentrujące się na najważniejszych założeniach Dialogu Motywującego oraz ćwiczeniu podstawowych umiejętnościach w pracy z klientem zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym od środków psychoaktywnych.

Będzie obejmowało łącznie 50 godz. zegarowych zajęć warsztatowo – superwizyjnych realizowanych w 4 sesjach:

1) 2 dni (po7 godz.)
2) 2 dni (po7 godz.)
3) 2 dni (po7 godz.)
4) 1 dzień (8 godz.)

W trakcie szkolenia uczestnicy będą pracowali na własnym materiale, dlatego też  każdy z nich zobowiązany będzie do przedstawienia 15 minutowego nagrania audio pracy z pacjentem/ klientem.

II – Szkolenie uzupełniające – systematyzujące podstawową wiedzę nt. zasad, Ducha, procesów i umiejętności DM, rozwijające poprzez systematyczną pracę warsztatową z elementami superwizji umiejętności głębokiego rozumienia pacjenta i wzmacniania jego autonomii, rozwijania współpracy, ukierunkowywania na cel, wywoływania języka zmiany i osłabiania języka podtrzymania, pokazujące możliwości implementacji Dialogu Motywującego do już realizowanych programów profilaktycznych i terapeutycznych adresowanych do klientów korzystających ze środków psychoaktywnych.
Będzie obejmowało 38 godz. zajęć zegarowych – warsztatowo – superwizyjnych realizowanych w 4 sesjach:

1) 2 dni (po 7 godz.)
2) 1 dzień (8 godz.)
3) 1 dzień (8 godz.)
4) 1 dzień (8 godz.)

W trakcie szkolenia uczestnicy będą pracowali na własnym materiale, dlatego też  każdy z nich zobowiązany będzie do przygotowania dwu 15 minutowych nagrań audio pracy z pacjentem/ klientem.

By przystąpić do szkolenia uzupełniającego należy przedstawić zaświadczenie/certyfikat uczestnictwa w min. 16 godzinach szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego prowadzonych przez certyfikowanych Terapeutów Motywujących PTTM.

III – Szkolenie specjalistyczne – zapoznające Terapeutów Motywujących PTTM posiadających doświadczenie w pracy trenerskiej w obszarze DM z nową wersją skali MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity).

Informacja nt. szczegółowych warunków uczestnictwa w szkoleniu specjalistycznym zostanie rozesłana do Terapeutów Motywujących PTTM.

Miasta, w których realizowane są szkolenia podstawowe:
Bydgoszcz 24-25.06, 2-3.09. 16-17.09, 7.10.br.
Koszalin – początek zajęć w pierwszym tygodniu lipca lub ostatnim tygodniu sierpnia br.
Opole – 28-29.06, 10-11.07, 28-29.08, 7.09.br.
Lublin – początek zajęć w ostatnim tygodniu sierpnia lub na początku września br.
Olsztyn – początek zajęć w ostatnim tygodniu sierpnia lub na początku września br.
Kraków – początek zajęć 14-15.09.br.

Miasta, w których realizowane są szkolenia uzupełniające:
Gdańsk, Warszawa – początek zajęć w ostatnim tygodniu sierpnia lub na początku września br.
Bydgoszcz, Wrocław, Łódź – początek zajęć w drugiej połowie września lub pierwszym tygodniu października br.

Realizatorami szkoleń są certyfikowani Terapeuci Motywujący PTTM oraz członkowie MINT (międzynarodowego stowarzyszenia trenerów Dialogu Motywującego).

Całkowita opłata uczestnika szkolenia podstawowego i uzupełniającego wynosi 125 zł i dotyczy dopłaty do przerw kawowych i dania obiadowego.  

Dodatkowe informacje:
Organizator nie zapewnia noclegów ani wyżywienia.

Ilość miejsc jest ograniczona. Przewidziano 6 grup szkolenia podstawowego po 14 uczestników i 5 grup szkolenia uzupełniającego po 16 uczestników.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o udziale w szkoleniu jest udział uczestnika we wszystkich zjazdach oraz dodatkowo zaprezentowania pracy własnej z klientem w formie nagrania (zgodnie z wymogami podanymi w opisie szkoleń). W sytuacjach losowych – po uzgodnieniu z koordynatorem merytorycznym szkolenia, możliwe jest zaliczenie sesji z inną grupą.

REKRUTACJA NA SZKOLENIA ODBYWA SIĘ:

DO 20 CZERWCA DLA SZKOLEŃ PODSTAWOWYCH odbywających się w BYDGOSZCZY i OPOLU,
DO 30 CZERWCA dla szkolenia w KOSZALINIE

w przypadku pozostałych szkoleń – DO 15 sierpnia 2017r.

Dokładne daty zjazdów dla tych szkoleń zostaną podane niebawem.

Z uwagi na to, iż szkolenia mają charakter specjalistyczny i wymagają od uczestników zaangażowania, pracy własnej oraz w przypadku szkoleń uzupełniającego i zaawansowanego – dodatkowych kwalifikacji – proces rekrutacji przebiega w dwóch etapach:

Etap I

Osoby gotowe uczestniczyć w szkoleniach proszone są o wypełnienie niniejszego formularza https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbqb-NvSnDET3RipxvtPR1Uoy3LKhD4G7BNsVtuuMlyTB5nw/formResponse  (kliknij w link poniżej lub skopiuj go  i wklej w okno przeglądarki)

Etap II

Na podstawie wypełnionych formularzy sporządzona zostanie ostateczna lista uczestników poszczególnych szkoleń.
Osoby zakwalifikowane do szkolenia zostaną powiadomione mailowo w terminie do tygodnia od daty zakończenia rekrutacji i zobowiązane do uiszczenia opłaty w ciągu pięciu dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Adres e-mail, na który trzeba będzie przesłać potwierdzenie wpłaty (PDF), zostanie podany w powiadomieniu.

Otrzymanie przez organizatora potwierdzenia wpłaty i powiadomienie przez PTTM uczestnika o jej przyjęciu upoważnia go do rozpoczęcia kursu.

Osoby niezakwalifikowane do uczestnictwa w szkoleniu zostaną wpisane na listę rezerwową i powiadomione o możliwości udziału w szkoleniu wówczas gdy inne miejsce zostanie zwolnione.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu  Dialog Motywujący w praktyce – szkolenia na trzech poziomach zaawansowania dla specjalistów pracujących z osobami używającymi środków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych i współfinansowane są ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Zapraszamy do udziału!

Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej w składzie:
Olga Mrozowska – Przewodnicząca Zarządu
Zygmunt Medowski – Wiceprzewodniczący Zarządu
Marta Lizis – Młodożeniec – członkini Zarządu
Anna Pierzchalska – skarbnik

W sprawach dotyczących projektu osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z koordynatorem merytorycznym projektu – Panią Beata Kita pod adresem e-mail: beata.kita.dialog@wp.pl

Szkolenia są współfinansowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

 

PODSUMOWANIE ANKIET EWALUACYJNYCH Z PROJEKTU SZKOLENIOWEGO 2016

Zastosowanie Dialogu Motywującego w działaniach profilaktycznych, terapeutycznych
i interwencyjnych – szkolenie dla specjalistów pracujących z osobami doświadczającymi
lub zagrożonymi uzależnieniami i przemocą w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy (edycja 2)

Projekt, będący kolejną edycją i kontynuacją projektu realizowanego przez PTTM w 2015, był realizowany ze środków m.st. Warszawy. Stanowił odpowiedź na wyrażaną przez uczestników wcześniejszych szkoleń oraz instytucje z terenu warszawskiej dzielnicy Praga Południe potrzebę zapewnienia możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu dialogu motywującego szerszej grupie profesjonalistów. Uzupełnienie oferty szkoleniowej o szkolenie pogłębione pozwoliło również absolwentom szkoleń podstawowym na ugruntowanie wiedzy rozwijanie umiejętności z zakresu DM.

Projekt był realizowany w okresie 16.02-31.12.2016. W ramach dwóch cykli szkoleń podstawowych oraz jednego cyklu szkoleń pogłębionych (zaawansowanych) zrealizowano łącznie 88 godzin warsztatów i 40 godzin superwizji, w których wzięło udział 53 profesjonalistów. Każde ze szkoleń było prowadzone przez dwóch trenerów/superwizorów – doświadczonych, certyfikowanych terapeutów motywujących.

Poniżej znajduje się podsumowanie wyników ewaluacji na podstawie ankiet wypełnionych przez uczestników wszystkich warsztatów i superwizji.

 

Uśredniony wynik ze wszystkich ankiet (dla wszystkich szkoleń) – ocena na skali 1-5

 1. Na ile oceniasz swoją wiedzę nt. zasad, umiejętności i procesów DM?          4,01
 2. Na ile oceniasz swoją umiejętność pracy z klientem zgodnie z zasadami DM (angażowanie klienta, ustalanie celu, wydobywanie języka zmiany, planowanie zmiany?) 3,78
 3. Na ile oceniasz swoją umiejętność praktycznego zastosowania nabytej na szkoleniu wiedzy? 3,94
 4. Ocena szkolenia
 5. treść 4,69
 6. sposób prowadzenia 4,66
 7. moje korzyści z uczestnictwa 4,65

 

Pytania otwarte:

 1. Co było najbardziej przydatne, szczególnie cenne?

Uczestnicy najczęściej podkreślali następujące aspekty szkolenia:

– ćwiczenia praktyczne

– konkretne przykłady

– usystematyzowanie wiedzy

– możliwość doświadczania i osobistej refleksji

– profesjonalizm i doświadczenie prowadzących

– możliwość dzielenia się doświadczeniem z grupą

 

 1. Co było najmniej przydatne, czego zabrakło?

W większości ankiet punkt ten pozostał niewypełniony lub skomentowany „wszystko było ok”, „nic nie zabrakło” itp.

Uczestnicy, którzy wpisali uwagi w tym punkcie, wskazywali głównie brak czasu na dokładniejsze przećwiczenie umiejętności oraz potrzebę kontynuacji szkolenia. Zgłaszali również potrzebę większej ilości ćwiczeń

 

 1. Dodatkowe uwagi i komentarze

Uczestnicy najczęściej dziękowali za możliwość uczestniczenia w szkoleniu. Podkreślali profesjonalne przygotowanie, doświadczenie trenerów i atmosferę na zajęciach.

Zarówno w ankietach grup podstawowych, jak i grupy zaawansowanej zgłaszana była potrzeba kontynuacji szkolenia w formie kolejnych warsztatów i superwizji. W odpowiedzi  na tę potrzebę Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej złożyło do Dzielnicy Praga Południe ofertę realizacji kolejnej edycji szkolenia. Wniosek ten uzyskał dofinansowanie, dzięki czemu w 2017 r. możemy realizować trzecią edycję projektu.

 

Opracowała: Aleksandra Wilkin-Day (koordynator projektu – edycja 1 i 2)

szkolenie Training of New Trainers (TNT) w Dublinie

Szanowni Członkowie PTTM,

W dniach 2-4.10.2017r. w Irlandii w mieście Dublin odbędzie się szkolenie Training of New Trainers (TNT), którego ukończenie zapewnia uzyskanie członkostwa w Motivational Interwieving Network of Trainers (MINT). Szkolenie to organizowane jest przez MINT. Proces rekrutacji został rozpoczęty.

Osoby zainteresowane udziałem w TNT wszystkie informacje na temat warunków jakie trzeba spełnić, aby zakwalifikować się do tego szkolenia znajdą na stronie MINT, pod poniższym linkiem: http://motivationalinterviewing.org/2017-tnt-participant-application-documents

Z życzeniami powodzenia,

Olga Mrozowska – Przewodnicząca Zarządu PTTM

Zaproszenie na szkolenia

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej, realizując swoją misję promowania Dialogu Motywującego, serdecznie zaprasza na cykl szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego dla profesjonalistów pracujących z osobami doświadczającymi lub zagrożonymi uzależnieniami i przemocą z terenu dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

 

W ramach projektu proponujemy:

Szkolenie podstawowe przybliżające najważniejsze założenia oraz podstawowe umiejętności Dialogu Motywującego, w których skład wchodzą dwa 2-dniowe warsztaty oraz 1-dniowa superwizja DM (łącznie: 40 godzin dydaktycznych).

Szkolenie podstawowe skierowane jest do osób, które nie uczestniczyły w szkoleniach z zakresu Dialogu Motywującego i są profesjonalistami (członkami Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, psychologami, pedagogami, terapeutami, pielęgniarkami i lekarzami, kuratorami, pracownikami placówek wsparcia, pracownikami socjalnymi), którzy zajmują się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie lub pracują z osobami już uzależnionymi i ich rodzinami w Dzielnicy Praga-Południe, w tym z rejonów ulic ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2017 (Bliska, Kamionkowska, Ludwika Kickiego, Siennicka, Kobielska, Prochowa, Ludwika Michała Paca, Dobrowoja, Modrzewiowa, Międzyborska, Kirasjerów, Czapelska, Igańska, Sulejkowska, Pustelnicka, Zamieniecka, Stanisława Żółkowskiego, Hetmańska, Pokucka, Augustyna Kordeckiego, Komoroska, Bracławska, Franciszka Żymierskiego, Kawcza, Majdańska, Brazylijska, Angorska, Polskich Skrzydeł, Walewska, Rozłucka, Dudziarska).

 

Terminy szkolenia podstawowego:

I zjazd: 27-28 kwietnia 2017 r.

II zjazd: 25-26 maja 2017 r.

Superwizja: 22 czerwca 2017 r.

 

Miejsce szkolenia:

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Warszawa, ul. Paca 40.

Początek zajęć godz. 10.00.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Nabór do grupy podstawowej trwa do 21 kwietnia włącznie.

 

Szkolenie pogłębione (zaawansowane) dla osób, które ukończyły pierwszą edycję projektu lub inne szkolenia z zakresu DM i chciałyby pogłębić swoją wiedzę i umiejętności, złożone z trzech 2-dniowych spotkań warsztatowo-superwizyjnych (łącznie 48 godzin dydaktycznych).

Szkolenie zaawansowane skierowane jest do osób, które uczestniczyły w szkoleniach z zakresu Dialogu Motywującego (szkoleniu podstawowym) i są profesjonalistami (członkami Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, psychologami, pedagogami, terapeutami, pielęgniarkami i lekarzami, kuratorami, pracownikami placówek wsparcia, pracownikami socjalnymi), którzy zajmują się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie lub pracują z osobami już uzależnionymi i ich rodzinami w Dzielnicy Praga-Południe, w tym z rejonów ulic ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2017 (ulice te same co w szkoleniu podstawowym)

 

Terminy szkolenia zaawansowanego:

I zjazd: 14-15 września 2017 r.

II zjazd: 12-13 października 2017 r.

III zjazd: 16-17 listopada 2017 r.

 

Miejsce szkolenia:

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Warszawa, ul. Paca 40.

Początek zajęć godz. 10.00.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Nabór do grupy zaawansowanej trwa do 30 czerwca włącznie.

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (kliknij w link poniżej lub skopiuj go do paska internetowej przeglądarki).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVhw65PAhUWBfsjbU-xYPGL7Gq6IB1reijHaCvDXlQ2zws1Q/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

 

Ilość miejsc jest ograniczona. Osoby, które zakwalifikują się do projektu, zostaną o tym poinformowane przez koordynatora.

Koordynatorem projektu jest Pani Anna Ulatowska.

W sprawach projektu prosimy o kontakt z koordynatorem – e-mail: pragapoludnie.pttm@gmail.com

Projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

 

Zapraszamy do udziału!

Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej

Uchwała dotycząca składek członkowskich

Uchwała Zarządu PTTM nr 18 z dnia 12 lutego 2017 roku

Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę nr 18 dotyczącą wysokości i płatności składek członkowskich.

 • Regularna składka członkowska opłacona w pierwszym kwartale roku kalendarzowego wynosi 60 zł rocznie dla stałych Członków (termin wpłacenia składki dla nowych członków wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia drogą elektroniczną o przyjęciu w poczet członków PTTM ).
 • Skarbnik Towarzystwa ma obowiązek przypomnieć Członkom drogą elektroniczną o obowiązujących zasadach co najmniej dwa tygodnie przed upływającym terminem.
 • Po przekroczeniu powyższych terminów wysokość składki wynosi 90zł za dany rok.
 • Składka powinny być przesłane na konto PTTM z dopiskiem ”imię i nazwisko Członka, składka członkowska PTTM + za jaki rok″.Obecni:
  Lizis-Młodożeniec Marta
  Medowski Zygmunt
  Mrozowska Olga
  Pierzchalska Anna