Archiwa kategorii: Uncategorized

Studia podyplomowe Dialog Motywujący we Wrocławiu

 

Po raz pierwszy w Polsce – STUDIA PODYPLOMOWE DIALOG MOTYWUJĄCY

Studia mają charakter doskonalący. Program studiów jest autorską koncepcją Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Programową Instytutu, składającą się z ekspertów DM, należących do Międzynarodowego Towarzystwa Trenerów Dialogu Motywującego (MINT).

Radę programową tworzą: Rik Bes (Holandia), David Prescott (USA), Tom Barth (Norwegia), Jane Groves, Fiona Clarke (Anglia) oraz Dominik Meinhart-Burzyński (Polska).

Studia realizowane są we współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu.

Nauka trwa dwa semestry, uczestnicy spotykają się w trybie zaocznym.

(zjazdy: sobota – niedziela, w sumie: 102 godziny tj. 40 godzin wykładów i 62 godzin warsztatów).

KOSZT: 320 zł za jeden zjazd/ całość studiów to 10 zjazdów

więcej informacji http://dlakandydata.dsw.edu.pl/dialog-motywujacy/

Cieszymy się, że Dialog Motywujący zaczyna coraz częściej gościć na Wyższych Uczelniach 🙂

Superwizje Koleżeńskie DM 28.02.19

Zapraszamy na kolejne superwizje koleżeńskie DM, które odbędą się 28 lutego, w czwartek, w godz. 20.00-22.00 w siedzibie towarzystwa przy ulicy Puławskiej 43 m.7 na Mokotowie w Warszawie. Prosimy o uprzednie zgłoszenie chęci udziału – tel. Agata Groszek 606 817 827.

Spotkanie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych Dialogiem Motywującym niezależnie od poziomu zaawansowania w DM.

Gospodarzami spotkań są terapeuci motywujący – zapraszamy do zgłaszania gotowości bycia gospodarzem superwizji (tel. 606 817 827)!

Jednocześnie zachęcamy terapeutów motywujących do organizowania superwizji koleżeńskich w swoich miastach!

„Nastolatek a depresja” – polecamy nową publikację GWP

„Nastolatek a depresja. Praktyczny poradnik dla rodziców i młodzieży” Konrad Ambroziak, Artur Kołakowski, Klaudia Siwek

Konrad Ambroziak jest od wielu lat terapeutą motywującym oraz członkiem PTTM!

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim autorom za tę ważną publikację!

Patronat: Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Poradnia Poza Schematami, Porcelanowe Aniołki

Więcej informacji w zakładce Publikacje

Ważne informacje nt. aktualnego naboru wniosków o przyznanie certyfikatu Terapeuty Motywującego

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami przesyłamy zestawienie najważniejszych informacji na temat zasad ubiegania się o certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM:

  1. Regulamin certyfikacji: osoby ubiegające się o certyfikat Terapeuty Motywującego w edycji jesiennej 2018 r. obowiązuje Regulamin PTTM dotyczący zasad przyznawania certyfikatu Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej z dnia 11.06.2014 r. wraz ze zmianą uchwaloną 7.09.2017 – dostępny tutaj: http://pttm.org.pl/?page_id=1417

 

  1. Termin składania wniosków: Zarząd PTTM w dniu 22.08.2018 r. (Uchwała Zarządu nr 14) uchwalił nowe terminy naboru: 31 marca i 30 września każdego roku. Najbliższy termin naboru wniosków to zatem 30.09.2018 r.

 

  1. Opłata za wydanie certyfikatu wynosi 100 zł. Należy ją wpłacić na konto PTTM: 12 2340 0009 0530 2460 0000 0030 z dopiskiem: opłata za wydanie certyfikatu, imię i nazwisko osoby składającej wniosek.

 

  1. Wymagane dokumenty: zgodnie z Regulaminem z dn. 11.06.2014 r. osoby ubiegające się o certyfikat muszą przesłać następujące dokumenty:                                                                                                                                                                        a) wniosek do KND PTTM o nadanie certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM (wniosek o certyfikat TM) oraz oświadczenia:

– o członkostwie w PTTM i uregulowaniu składek członkowskich za lata trwania kursu (Oświadczenie_składki)

– o zgodności przesyłanych dokumentów z oryginałami (Oświadczenie_zgodność dokumentów)

– o zapoznaniu się z Kodeksem Etycznym Terapeuty Motywującego PTTM (z Kodeksem można zapoznać się tutaj: (Oświadczenie_Zobowiązanie_KODEKS_ETYCZNY) (kodeks_etyki_po_walnym_zebraniu_23.03.13)

b) dyplom magisterski oraz certyfikaty i zaświadczenia o ukończonych kursach (zgodnie z punktem III 2c),

c) zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez organizatora kursu wraz z wymienioną liczbą godzin dydaktycznych,

d) program kursu, uzyskany od organizatora kursu, wraz z informacją o osobach szkolących (np. członek MINT, Terapeuta Motywujący PTTM, itp.),

e) pozytywną ocenę końcowej pracy zaliczeniowej (np. w oparciu o skalę MITI (PDF)),

f) potwierdzenie opłaty za wydanie certyfikatu.

 

Wszystkie ww. dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej do Komisji Naukowo-Dydaktycznej PTTM na adres knd@pttm.home.pl

 

  1. Ocena pracy zaliczeniowej w oparciu o skalę MITI: Obowiązującą aktualnie w PTTM skalą do oceniania kompetencji w DM jest skala MITI 4.2.1. Wszystkie osoby ubiegające się o certyfikat Terapeuty Motywującego muszą zatem przedstawić ocenę na skali MITI 4.2.1:

a) absolwenci XI i XII edycji Studium Dialogu Motywującego organizowanego przez Akademię Motywacji prowadzoną przez Igę Jaraczewską przesyłają wraz z innymi dokumentami ocenę na skali MITI 4.2.1 uzyskaną w trakcie kursu, zgodnie z uchwałą podjętą przez Walne Zebranie Członków w dniu 18.03.2018 r.;

b) absolwenci poprzednich edycji SDM Akademii Motywacji (do edycji X włącznie) oraz I edycji SDM organizowanego przez Pracownię Motywacji i Zmian oprócz dokumentów wymienionych w punkcie 4 przesyłają nagranie (minimum 40 minut) wraz z transkryptem zawierającym informację o celu zmiany/prezentowanej sesji do oceny na skali MITI 4.2.1. Do nagrania musi być załączone oświadczenie o uzyskaniu zgody osoby nagrywanej na dokonanie nagrania i przedstawienie go do celów superwizyjnych / uzyskania informacji zwrotnej przez osobę poddającą się ocenie (oświadczenie_zgoda na nagranie). Nagranie wraz z transkryptem i oświadczeniem może zostać przesłane:

– mailem na adres sekretariat@pttm.org.pl w formacie umożliwiającym jego odtworzenie

– listem poleconym na adres PTTM: ul. Puławska 43 m. 7, 02-508 Warszawa

 

Ważna informacja: W przypadku osób wymienionych w punkcie b) termin 30.09.2018 jest terminem przesłania nagrania do oceny na skali MITI 4.2.1, a nie samej oceny. Zarząd podjął też uchwałę o zwolnieniu osób, które prześlą nagranie do 30.09.2018 z opłaty za ocenę na skali MITI (Uchwała Zarządu nr 16 z 22.08.2018).

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. Postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Mamy nadzieję, że już niedługo powitamy w naszym gronie kolejną grupę Terapeutów Motywujących!

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej

 

Aleksandra Wilkin-Day – Przewodnicząca

Magda Dolska-Topór – Wiceprzewodnicząca

Anna Pierzchalska – Członkini Zarządu, Skarbnik

Agata Groszek – Członkini Zarządu

Marzena Mendyk – Członkini Zarządu

Rusza nowy atestowany kurs DM

Studium Dialogu Motywującego

W październiku 2018 r. rozpoczynają się zajęcia drugiej edycji atestowanego przez PTTM kursu z zakresu Dialogu Motywującego, organizowanego przez Polski Instytut Dialogu Motywującego we Wrocławiu.
Kontakt: sekretariat@pidm.pl, tel. +48 535 524 733
Kierownik kursu: Dominik Meinhart–Burzyński

Podsumowanie Konferencji „Dialog Motywujący i Terapia Poznawczo-Behawioralna w różnych zastosowaniach, czyli jak skutecznie wspierać klienta, specjalistę i system”

W dniach 15-16.06.2018r odbyła się w Toruniu Międzynarodowa Konferencja pt.: „Dialog Motywujący i Terapia Poznawczo-Behawioralna w różnych zastosowaniach, czyli jak skutecznie wspierać klienta, specjalistę i system”.

Konferencja miała charakter jubileuszowy i zorganizowana została z okazji 10-lecia Dialogu Motywującego w Polsce oraz powstania PTTM, a organizatorem całego wydarzenia była Akademia Myśli i Emocji http://www.amie.pl/  Czytaj dalej

Powitanie. Kilka słów na początek nowej kadencji od Zarządu PTTM

Drodzy Członkowie Polskiego Towarzystwa Terapii  Motywującej

                 Chciałybyśmy Was serdecznie przywitać w imieniu nowego Zarządu, który został wybrany podczas Walnego  Zebrania Członków PTTM w dniu 18.03.2018. Dziękujemy wszystkim członkom poprzednich władz PTTM za ich zaangażowanie i pracę na rzecz Towarzystwa. Czytaj dalej