Uchwała dotycząca składek członkowskich

Uchwała Zarządu PTTM nr 18 z dnia 12 lutego 2017 roku

Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę nr 18 dotyczącą wysokości i płatności składek członkowskich.

 • Regularna składka członkowska opłacona w pierwszym kwartale roku kalendarzowego wynosi 60 zł rocznie dla stałych Członków (termin wpłacenia składki dla nowych członków wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia drogą elektroniczną o przyjęciu w poczet członków PTTM ).
 • Skarbnik Towarzystwa ma obowiązek przypomnieć Członkom drogą elektroniczną o obowiązujących zasadach co najmniej dwa tygodnie przed upływającym terminem.
 • Po przekroczeniu powyższych terminów wysokość składki wynosi 90zł za dany rok.
 • Składka powinny być przesłane na konto PTTM z dopiskiem ”imię i nazwisko Członka, składka członkowska PTTM + za jaki rok″.Obecni:
  Lizis-Młodożeniec Marta
  Medowski Zygmunt
  Mrozowska Olga
  Pierzchalska Anna