Zaproszenie na szkolenia, 2017

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej, realizując swoją misję promowania Dialogu Motywującego, serdecznie zaprasza na cykl szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego dla profesjonalistów pracujących z osobami doświadczającymi lub zagrożonymi uzależnieniami i przemocą z terenu dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

 

W ramach projektu proponujemy:

Szkolenie podstawowe przybliżające najważniejsze założenia oraz podstawowe umiejętności Dialogu Motywującego, w których skład wchodzą dwa 2-dniowe warsztaty oraz 1-dniowa superwizja DM (łącznie: 40 godzin dydaktycznych).

Szkolenie podstawowe skierowane jest do osób, które nie uczestniczyły w szkoleniach z zakresu Dialogu Motywującego i są profesjonalistami (członkami Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, psychologami, pedagogami, terapeutami, pielęgniarkami i lekarzami, kuratorami, pracownikami placówek wsparcia, pracownikami socjalnymi), którzy zajmują się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie lub pracują z osobami już uzależnionymi i ich rodzinami w Dzielnicy Praga-Południe, w tym z rejonów ulic ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2017 (Bliska, Kamionkowska, Ludwika Kickiego, Siennicka, Kobielska, Prochowa, Ludwika Michała Paca, Dobrowoja, Modrzewiowa, Międzyborska, Kirasjerów, Czapelska, Igańska, Sulejkowska, Pustelnicka, Zamieniecka, Stanisława Żółkowskiego, Hetmańska, Pokucka, Augustyna Kordeckiego, Komoroska, Bracławska, Franciszka Żymierskiego, Kawcza, Majdańska, Brazylijska, Angorska, Polskich Skrzydeł, Walewska, Rozłucka, Dudziarska).

 

Terminy szkolenia podstawowego:

I zjazd: 27-28 kwietnia 2017 r.

II zjazd: 25-26 maja 2017 r.

Superwizja: 22 czerwca 2017 r.

 

Miejsce szkolenia:

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Warszawa, ul. Paca 40.

Początek zajęć godz. 10.00.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Nabór do grupy podstawowej trwa do 21 kwietnia włącznie.

 

Szkolenie pogłębione (zaawansowane) dla osób, które ukończyły pierwszą edycję projektu lub inne szkolenia z zakresu DM i chciałyby pogłębić swoją wiedzę i umiejętności, złożone z trzech 2-dniowych spotkań warsztatowo-superwizyjnych (łącznie 48 godzin dydaktycznych).

Szkolenie zaawansowane skierowane jest do osób, które uczestniczyły w szkoleniach z zakresu Dialogu Motywującego (szkoleniu podstawowym) i są profesjonalistami (członkami Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, psychologami, pedagogami, terapeutami, pielęgniarkami i lekarzami, kuratorami, pracownikami placówek wsparcia, pracownikami socjalnymi), którzy zajmują się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie lub pracują z osobami już uzależnionymi i ich rodzinami w Dzielnicy Praga-Południe, w tym z rejonów ulic ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2017 (ulice te same co w szkoleniu podstawowym)

 

Terminy szkolenia zaawansowanego:

I zjazd: 14-15 września 2017 r.

II zjazd: 12-13 października 2017 r.

III zjazd: 16-17 listopada 2017 r.

 

Miejsce szkolenia:

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Warszawa, ul. Paca 40.

Początek zajęć godz. 10.00.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Nabór do grupy zaawansowanej trwa do 30 czerwca włącznie.

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (kliknij w link poniżej lub skopiuj go do paska internetowej przeglądarki).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVhw65PAhUWBfsjbU-xYPGL7Gq6IB1reijHaCvDXlQ2zws1Q/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

 

Ilość miejsc jest ograniczona. Osoby, które zakwalifikują się do projektu, zostaną o tym poinformowane przez koordynatora.

Koordynatorem projektu jest Pani Anna Ulatowska.

W sprawach projektu prosimy o kontakt z koordynatorem – e-mail: pragapoludnie.pttm@gmail.com

Projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

 

Zapraszamy do udziału!

Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej