Szkolenie Training of New Trainers (TNT) w Dublinie, 2017

Szanowni Członkowie PTTM,

W dniach 2-4.10.2017r. w Irlandii w mieście Dublin odbędzie się szkolenie Training of New Trainers (TNT), którego ukończenie zapewnia uzyskanie członkostwa w Motivational Interwieving Network of Trainers (MINT). Szkolenie to organizowane jest przez MINT. Proces rekrutacji został rozpoczęty.

Osoby zainteresowane udziałem w TNT wszystkie informacje na temat warunków jakie trzeba spełnić, aby zakwalifikować się do tego szkolenia znajdą na stronie MINT, pod poniższym linkiem: http://motivationalinterviewing.org/2017-tnt-participant-application-documents

Z życzeniami powodzenia,

Olga Mrozowska – Przewodnicząca Zarządu PTTM

Posted in Szkolenia.