SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE dla Terapeutów Motywujących

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE dla Terapeutów Motywujących, 2017

W związku z informacją nt. cyklu szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego
dla profesjonalistów, którzy pracują z osobami używającymi środków odurzających
i nowych substancji psychoaktywnych
(specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, realizatorów programów profilaktycznych, psychologów, lekarzy) widniejącą na stronie PTTM i KBPN  zawiadamiamy, że:

 

Szkolenie specjalistyczne – zapoznające Terapeutów Motywujących PTTM pracujących
z osobami używającymi środków psychoaktywnych i jednocześnie posiadających doświadczenie w pracy trenerskiej w obszarze DM
z nową wersją skali MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity) odbędzie się w Warszawie w dwu sesjach w następujących terminach:

Sesja I (2 dni po 7 godzin zegarowych): 23-24.09.2017 r.

Sesja II (7 godzin zegarowych): 10.12.2017 r.

Pomiędzy sesjami przewidziana jest praca w małych grupach (4 spotkania po 5 godzin) – polegająca na wzajemnej analizie i ocenie sesji uczestników szkolenia
z wykorzystaniem skali MITI 4.2.1. z osobami używającymi środków psychoaktywnych.

 

Osobą koordynującą szkolenie jest Marta Lizis-Młodożeniec.

Informacja nt. szczegółowych warunków uczestnictwa w szkoleniu specjalistycznym zostanie rozesłana do Terapeutów Motywujących PTTM do końca lipca.

 

Szkolenia są współfinansowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia