Zarząd PTTM informuje, że zgodnie z zamieszczonymi na stronie PTTM ogłoszeniami, trwa koordynowany przez PTTM kurs skali MITI (wersja 4.2.1). Koniec kursu przypada na dzień 10.12.2017 roku.

Przypominamy zatem, że zgodnie z punktem 4. Uchwały Zarządu PTTM, z dnia 26.02.2016 roku, wprowadzającej Zasady oceniania nagrań do uzyskania certyfikatu terapeuty motywującego PTTM na skali MITI” osoby, które rozpoczęły Studium Dialogu Motywującego z dniem lub po dniu 26.02.2016 roku i złożą wniosek o nadanie certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM do momentu zakończenia w/w kursu Skali MITI, obowiązuje Regulaminu PTTM dotyczącego zasad przyznawania certyfikatu Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, uchwalonego na zebraniu Zarządu PTTM w dn. 11.06.2014, wraz ze zmianą uchwaloną dnia 7.09.2017 roku, oraz „Zasady oceniania nagrań do uzyskania certyfikatu terapeuty motywującego PTTM na skali MITI”, uchwalone w dniu 26.02.2016 roku, które określają m.in. że to kierownik kursu wyznacza osobę, która dokonuje oceny nagrania na skali MITI.

Uchwałą Zarządu nr 42 zostało uregulowane rozpatrywanie wniosków o nadanie certyfikatu Terapeuty Motywującego osób, które rozpoczęły SDM w okresie od 11.06.2014 do 26.02.2016.
Zarząd PTTM w dniu 16.10.2017, kierując się decyzją Walnego zebrania z 21.05.2017 roku,
uchwalił, że osoby te obowiązują następujące zasady: Regulamin PTTM dotyczący zasad przyznawania certyfikatu Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, uchwalony na zebraniu Zarządu PTTM w dn. 11.06.2014, wraz ze zmianą  uchwaloną dnia 7.09.2017r., oraz Zasady oceniania nagrań do uzyskania certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM na skali MITI, uchwalone w dniu 26.02.2016 roku.

Niniejsza uchwała obowiązuje do dnia 10.12.2017 roku, czyli do momentu zakończenia zorganizowanego przez PTTM otwartego kursu Skali MITI 4.2.1.

Jednocześnie osoby, które rozpoczęły szkolenie z Dialogu Motywującego przed 11.06.2014 r. i złożą wniosek o nadanie certyfikatu terapeuty motywującego PTTM do dnia 10.12.2017, obowiązują Zasady przejściowe przyznawania certyfikatów Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej uchwalone na zebraniu Zarządu PTTM w dniu 29.04.2013.


Wszystkie wnioski o nadanie certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM, złożone po zakończeniu kursu skali MITI będą rozpatrywane według zasad
Regulaminu PTTM, dotyczącego zasad przyznawania certyfikatu Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, uchwalonego na zebraniu Zarządu PTTM w dn. 11.06.2014 wraz ze zmianą uchwaloną dnia 7.09.2017 roku.

Posted in Szkolenia.