Podsumowanie Konferencji „Dialog Motywujący i Terapia Poznawczo-Behawioralna w różnych zastosowaniach, czyli jak skutecznie wspierać klienta, specjalistę i system”

W dniach 15-16.06.2018r odbyła się w Toruniu Międzynarodowa Konferencja pt.: „Dialog Motywujący i Terapia Poznawczo-Behawioralna w różnych zastosowaniach, czyli jak skutecznie wspierać klienta, specjalistę i system”.

Konferencja miała charakter jubileuszowy i zorganizowana została z okazji 10-lecia Dialogu Motywującego w Polsce oraz powstania PTTM, a organizatorem całego wydarzenia była Akademia Myśli i Emocji http://www.amie.pl/ 

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej (PTTM) miało zaszczyt objąć honorowym patronatem konferencję oraz wniosło swój niewielki, ale za to bardzo smaczny wkład w jej organizację J, honorowy Patronat objął również Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. Do Torunia przyjechali również przedstawiciele instytucji zaangażowanych w propagowanie DM: Krzysztof Brzózka, Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Katarzyna Żylińska, Kierownik Działu Lecznictwa i Certyfikacji w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Gościem Specjalnym był  Prof. William Miller twórca Dialogu Motywującego, jeden z najczęściej cytowanych naukowców na świecie, a myślą przewodnią było  zaprezentowanie DM jako uniwersalnego narzędzia stosowanegom.in. w edukacji, terapii, medycynie, coachingu, opiece społecznej, terapii uzależnień czy opiece penitencjarnej.

Całe wydarzenie miało charakter doświadczeniowy – podczas obydwu dni Uczestnicy  mieli okazję ćwiczyć i sprawdzać w praktyce siłę DM. Była to niesamowita okazja do uczenia się od najlepszych światowych ekspertów – znawców i praktyków DM. Podsumowaniem konferencji był bardzo emocjonujący panel dyskusyjny z udziałem zagranicznych prelegentów, moderowany przez Tomasza Witkowskiego.

 

10-lecie PTTM uczciliśmy ogromnym tortem oraz zabawną prezentacją obrazującą rozwój „infekcji DM” w Polsce, które na pewno zostaną w pamięci uczestników! Zbieraliśmy też wpisy w specjalnie na tę okazję przygotowanej księdze pamiątkowej.

Wielkie święto Dialogu, Wielcy Goście, wyśmienita atmosfera, fantastyczne warsztaty oraz bardzo ciekawe wykłady, tak w skrócie można opisać przebieg konferencji…

Dziękujemy Organizatorom za możliwość aktywnego uczestniczenia w tych ważnych i wyjątkowych dniach, dziękujemy Wspaniałym Gościom (prof. William Miller, dr Jeff Breckon, dr Andrew Kuzmierczyk, dr David Prescott, dr Guy Undrill, prof. Chris Wagner) za potężną dawkę wiedzy, ale przede wszystkim dziękujemy wszystkim Uczestnikom za tak liczne przybycie, aktywne uczestnictwo i stworzenie niesamowitej atmosfery!

Zdjęcia prezentujemy dzięki uprzejmości Akademii Myśli i Emocji oraz Cezarego Barańskiego. Dziękujemy!

 

Poniżej prezentujemy program konferencji:

Program Międzynarodowej Konferencji: 15.06.2018 – DZIEŃ PLENARNY / Program of the International Conference: 15/06/2018 – PLENARY DAY

8.00 – 9.00 rejestracja uczestników/registration

9.00 – 9.30 otwarcie konferencji: Iga Jaraczewska, Komitet organizacyjny Konferencji; Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Krzysztof Brzózka, Dyrektor, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Katarzyna Żylińska, Kierownik Działu Lecznictwa i Certyfikacji, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii; Aleksandra Wilkin-Day, Przewodnicząca, Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej

9.30- 11.00 wykład Prof. William Miller „Dialog Motywujący i psychoterapia”/ MI and psychotherapy

11.00-11.30 przerwa kawowa/coffee break

11.30-12.15.00 dr Guy Undrill „Dialog Motywujący w zaburzeniach psychicznych”/ MI in in mental disorders

12.15-13.00 dr Jeff Breckon „Dialog Motywujący i terapia poznawczo-behawioralna a zdrowie publiczne” /MI and CBT and public health

13.00-14.00 przerwa obiadowa/lunch

14.00 – 14.45 Prof. Andrew Kuczmierczyk „Szerokie oddziaływanie superwizji – klient-terapeuta-system”/ Wide impact of supervision – client-therapist-system

14.45-15.15 Panel dyskusyjny: Polskie doświadczenia dotyczące skuteczności DM Moderacja: Anna Derwich, Komitet organizacyjny Konferencji / Polish MI experience

15.15-15.45 kawa z tortem jubileuszowym z okazji 10 lecia Dialogu Motywującego w Polsce/coffee with a jubilee cake celebrating 10th anniversary of MI in Poland

15.45 – 16.30 David Prescott „Na czym polega i jak mierzyć efektywność specjalisty”/Measures of clinical effectiveness

 

Program Konferencji: 16.06.2018 – DZIEŃ WARSZTATOWY/ Conference program: 16/06/2018 – WORKSHOPS DAY

Guy Undrill „Dialog Motywujący w zaburzeniach psychicznych”/ MI in mental health

Jeff Breckon „Dialog Motywujący i terapia poznawczo-behawioralna a zdrowie publiczne” /MI and CBT and public health

Chris Wagner „Zaawansowane wtajemniczenie do DM” /MI advanced skills training