Ważne informacje nt. aktualnego naboru wniosków o przyznanie certyfikatu Terapeuty Motywującego

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami przesyłamy zestawienie najważniejszych informacji na temat zasad ubiegania się o certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM:

  1. Regulamin certyfikacji: osoby ubiegające się o certyfikat Terapeuty Motywującego w edycji jesiennej 2018 r. obowiązuje Regulamin PTTM dotyczący zasad przyznawania certyfikatu Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej z dnia 11.06.2014 r. wraz ze zmianą uchwaloną 7.09.2017 – dostępny tutaj: http://pttm.org.pl/?page_id=1417

 

  1. Termin składania wniosków: Zarząd PTTM w dniu 22.08.2018 r. (Uchwała Zarządu nr 14) uchwalił nowe terminy naboru: 31 marca i 30 września każdego roku. Najbliższy termin naboru wniosków to zatem 30.09.2018 r.

 

  1. Opłata za wydanie certyfikatu wynosi 100 zł. Należy ją wpłacić na konto PTTM: 12 2340 0009 0530 2460 0000 0030 z dopiskiem: opłata za wydanie certyfikatu, imię i nazwisko osoby składającej wniosek.

 

  1. Wymagane dokumenty: zgodnie z Regulaminem z dn. 11.06.2014 r. osoby ubiegające się o certyfikat muszą przesłać następujące dokumenty:                                                                                                                                                                        a) wniosek do KND PTTM o nadanie certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM (wniosek o certyfikat TM) oraz oświadczenia:

– o członkostwie w PTTM i uregulowaniu składek członkowskich za lata trwania kursu (Oświadczenie_składki)

– o zgodności przesyłanych dokumentów z oryginałami (Oświadczenie_zgodność dokumentów)

– o zapoznaniu się z Kodeksem Etycznym Terapeuty Motywującego PTTM (z Kodeksem można zapoznać się tutaj: (Oświadczenie_Zobowiązanie_KODEKS_ETYCZNY) (kodeks_etyki_po_walnym_zebraniu_23.03.13)

b) dyplom magisterski oraz certyfikaty i zaświadczenia o ukończonych kursach (zgodnie z punktem III 2c),

c) zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez organizatora kursu wraz z wymienioną liczbą godzin dydaktycznych,

d) program kursu, uzyskany od organizatora kursu, wraz z informacją o osobach szkolących (np. członek MINT, Terapeuta Motywujący PTTM, itp.),

e) pozytywną ocenę końcowej pracy zaliczeniowej (np. w oparciu o skalę MITI (PDF)),

f) potwierdzenie opłaty za wydanie certyfikatu.

 

Wszystkie ww. dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej do Komisji Naukowo-Dydaktycznej PTTM na adres knd@pttm.home.pl

 

  1. Ocena pracy zaliczeniowej w oparciu o skalę MITI: Obowiązującą aktualnie w PTTM skalą do oceniania kompetencji w DM jest skala MITI 4.2.1. Wszystkie osoby ubiegające się o certyfikat Terapeuty Motywującego muszą zatem przedstawić ocenę na skali MITI 4.2.1:

a) absolwenci XI i XII edycji Studium Dialogu Motywującego organizowanego przez Akademię Motywacji prowadzoną przez Igę Jaraczewską przesyłają wraz z innymi dokumentami ocenę na skali MITI 4.2.1 uzyskaną w trakcie kursu, zgodnie z uchwałą podjętą przez Walne Zebranie Członków w dniu 18.03.2018 r.;

b) absolwenci poprzednich edycji SDM Akademii Motywacji (do edycji X włącznie) oraz I edycji SDM organizowanego przez Pracownię Motywacji i Zmian oprócz dokumentów wymienionych w punkcie 4 przesyłają nagranie (minimum 40 minut) wraz z transkryptem zawierającym informację o celu zmiany/prezentowanej sesji do oceny na skali MITI 4.2.1. Do nagrania musi być załączone oświadczenie o uzyskaniu zgody osoby nagrywanej na dokonanie nagrania i przedstawienie go do celów superwizyjnych / uzyskania informacji zwrotnej przez osobę poddającą się ocenie (oświadczenie_zgoda na nagranie). Nagranie wraz z transkryptem i oświadczeniem może zostać przesłane:

– mailem na adres sekretariat@pttm.org.pl w formacie umożliwiającym jego odtworzenie

– listem poleconym na adres PTTM: ul. Puławska 43 m. 7, 02-508 Warszawa

 

Ważna informacja: W przypadku osób wymienionych w punkcie b) termin 30.09.2018 jest terminem przesłania nagrania do oceny na skali MITI 4.2.1, a nie samej oceny. Zarząd podjął też uchwałę o zwolnieniu osób, które prześlą nagranie do 30.09.2018 z opłaty za ocenę na skali MITI (Uchwała Zarządu nr 16 z 22.08.2018).

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. Postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Mamy nadzieję, że już niedługo powitamy w naszym gronie kolejną grupę Terapeutów Motywujących!

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej

 

Aleksandra Wilkin-Day – Przewodnicząca

Magda Dolska-Topór – Wiceprzewodnicząca

Anna Pierzchalska – Członkini Zarządu, Skarbnik

Agata Groszek – Członkini Zarządu

Marzena Mendyk – Członkini Zarządu