IV Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny

zlot

23-25 września 2015, Warszawa

Centrum Nauki Kopernik ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Południe, ul. Grochowska 262

Celem IV Ogólnopolskiego Zlotu Asystentów Rodziny jest poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy socjalno-wychowawczej i terapeutycznej z rodziną mającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Ważnym elementem Zlotu jest integracja środowiska zawodowego asystentów rodziny z całej Polski, warsztatowa wymiana doświadczeń pomiędzy praktykami, teoretykami oraz urzędnikami w obszarze asysty rodzinnej. Trzydniowe spotkanie ma służyć dyskusji o profesjonalizacji zawodu asystenta rodziny, prezentacji dobrych praktyk w tym obszarze oraz doskonaleniu standardów pracy asystentów i wypracowaniu postulatów dotyczących zmian w przepisach prawa.

Na Zlocie Asystentów Rodziny m.in.
wykład Igi Jaraczewskiej „Dialog motywujący w pracy asystenta z rodziną i dziećmi”
oraz warsztaty „Dialog motywujący w praktyce”.

Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM IV Ogólnopolskiego Zlotu Asystentów Rodziny 2015

plakatUM_Asystent_rodziny