Kryteria naboru trenerów

KRYTERIA NABORU TRENERÓW DO SZKOLEŃ PRZEPROWADZANYCH PRZEZ PTTM 

Warunki, jakie powinien spełniać trener prowadzący szkolenie, są następujące:

– certyfikowany terapeuta motywujący lub członek MINT

– członek PTTM z regularnie opłacanymi składkami

– doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla różnych grup odbiorców, w tym szkoleń DM (oświadczenie z listą szkoleń i liczbą godzin)

– aktywny udział w PTTM (praca społeczna na rzecz PTTM/ np. praca we władzach/ organizacja konferencji/ prowadzenie warsztatów w ramach wolontariatu itd.).