Polskie Towarzystwo
Terapii Motywującej

PTTM jest stowarzyszeniem przedstawicieli zawodów z dziedziny lecznictwa, psychoterapii, psychologii, edukacji, logopedii, pedagogiki, socjologii, którzy upowszechniają lub wykorzystują w swojej pracy klinicznej, naukowej lub dydaktycznej Dialog Motywujący. Obecnie Stowarzyszenie liczy ponad 120 członków. W tej liczbie aż 54 osoby posiadają certyfikat Terapeuty Motywującego.


Adres

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej
ul. Puławska 43 m. 7
02-508 Warszawa

E-mail

sekretariat@pttm.org.pl

Komisja Naukowo Dydaktyczna PTTM
knd@pttm.home.pl

Sąd Koleżeński PTTM
sadkolezenskipttm@gmail.com

Rachunek

12 2340 0009 0530 2460 0000 0030
Reiffeisen Polbank
ul. Puławska 10
02-566 Warszawa


Wiadomość