Dialog Motywujący

 

Dialog Motywujący (DM) to niezwykle interesująca, nowoczesna metoda pracy z trudnym pacjentem.

Oparta jest na podejściu humanistycznym, terapii systemowej, terapii poznawczo-behawioralnej, psychologii inspiracji i psychologii motywacji.

Jej twórcami są prof. William Miller i prof. Stephen Rollnick.

 

Trzy definicje Dialogu Motywującego (DM)

Definicja niefachowa

„ Dialog Motywujący to oparty o współpracę styl prowadzenia rozmowy,  służący umocnieniu u osoby jej własnej motywacji i zobowiązania do zmiany.”

Definicja fachowa

„Dialog Motywujący to skoncentrowany na osobie sposób pomagania w odniesieniu do powszechnego problemu ambiwalencji wobec zmiany.”

Definicja techniczna

„Dialog Motywujący to oparty na współpracy, zorientowany na cel sposób komunikowania się, zwracający szczególną uwagę na język zmiany. Ma on w zamierzeniu umocnić motywację i zobowiązanie do osiągnięcia konkretnego celu przez wydobycie oraz zbudowanie u osoby jej własnych powodów do zmiany w atmosferze akceptacji i współczucia.”

 

Elementy składowe Dialogu Motywującego

Na Dialog Motywujący składa się kilka istotnych elementów. Te najbardziej istotne to :

 • Zasady Dialogu Motywującego :
 1. Wyrażanie empatii.
 2. Wspieranie poczucia własnej sprawczości
 3. Rozwijanie rozbieżności.
 4. Podążanie za oporem.
 • Narzędzia – OARS
 1. O– (Open questions) Pytania otwarte
 2. A– (Affirmation) Dowartościowania
 3. R– (Reflective listening) Odzwierciedlanie
 4. S– (Summarizing) Podsumowania
 • Język zmiany –wywoływanie języka zmiany to interwencja terapeutyczna charakterystyczna dla DM. Wszystko, co klient wypowiada i jest argumentem za zmianą nazywamy językiem zmiany. Wydobywanie języka zmiany:
 1. Zadawanie pytań wydobywających
 2. Badanie skrajności
 3. Patrzenie w przeszłość
 4. Patrzenie w przyszłość
 5. Pytania dotyczące celów i wartości
 6. Pytania o informacje zwrotne
 7. Skala ważności/ufności/gotowości

 

 • Duch DM czyli tak zwana „melodia” Dialogu Motywującego:
 1. Partnerstwo – „DM przeprowadza się „dla” osoby i „z” nią”
 2. Akceptacja – to bezwarunkowa wartość, trafna empatia, dowartościowanie, autonomia.
 3. Współczucie – postawa współczująca to aktywne wspieranie dobra innej osoby, stawianie, na pierwszym miejscu jej potrzeb.
 4. Wydobywanie – „ Ty masz to, czego potrzebujesz i razem to znajdziemy”. Wydobywanie polega na odszukaniu mocnych stron klienta i jego zasobów, a nie skupianie się na jego deficytach.

 

Cztery procesy w Dialogu Motywującym

 • Angażowanie
 1. Istotne jest w trakcie całej pracy z drugą osobą
 2. To stworzenie atmosfery współpracy, w której gotowość pracy klienta będzie ulegać wzmocnieniu
 3. Okazywanie szacunku i zaufania
 4. Odwoływanie się do systemu wartości
 5. Terapeuta/specjalista nie jako przeciwnik lecz partner
 • Ukierunkowywanie
 1. Ukierunkowywanie w DM to ciągły proces poszukiwania i podtrzymywania kierunku
 2. To klient decyduje, czy i jak dążyć do zmiany; nie można mu tego prawa odebrać.
 3. Nie zawsze celem jest udzielenie porady , ale raczej wspieranie zmiany

 

 • Wywoływanie
 1. Wywoływanie i wzmacnianie wewnętrznej motywacji do zmiany
 2. Wzmacnianie wiary we własną skuteczność
 3. Dochodzenie do własnej koncepcji zmiany klienta
 • Planowanie – planowanie obejmuje zarówno rozwijanie zobowiązania do zmiany, jak i sformułowanie konkretnego planu działania.