Skala MITI

 

link do skali na dole strony

Z przyjemnością udostępniamy wszystkim specjalistom oraz osobom uczącym się i doskonalącym swoje umiejętności z zakresu Dialogu Motywującego tłumaczenie najnowszej wersji podręcznika kodowania Skali MITI 4.2.1.

Skala Spójności Dialogu Motywującego (Motivational Interviewing Treatment Integrity (w skrócie: MITI) jest stosowanym w wielu krajach narzędziem służącym do oceny umiejętności posługiwania się Dialogiem Motywującym w rozmowie z klientem. Skala może być wykorzystywana zarówno w celach badawczych, jak i w ramach superwizji – do udzielenia ustrukturyzowanej informacji zwrotnej  dotyczącej kompetencji w stosowaniu DM.

Międzynarodowe Stowarzyszenie  Trenerów Dialogu Motywującego MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) stosuje skalę MITI podczas procesu naboru uczestników szkolenia dla nowych trenerów, którzy chcą stać się członkami MINT.

Również Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej wykorzystuje ocenę na Skali MITI jako bardzo istotny element w procesie certyfikacji Terapeutów Motywujących PTTM.

Od 10.12.2017r., czyli od zakończenia zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej otwartego szkolenia dla koderów MITI[1], wszystkie nagrania przesłane przez osoby ubiegające się o certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM będą oceniane na Skali MITI 4.2.1. Ocena będzie dokonywana przez niezależnych koderów, w ramach komisji certyfikacyjnej powołanej przez Zarząd PTTM.


Zapraszamy do zapoznania się ze Skalą MITI 4.2.1.!
Pobierz: > MITI 4 <

Kurs Skali MITI 4.2.1. organizowany był w ramach projektu: „Dialog Motywujący w praktyce – szkolenia na trzech poziomach zaawansowania dla specjalistów pracujących z osobami używającymi środków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych” współfinansowanego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia