Terminologia – Słowniczek

 

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej rekomenduje następujące tłumaczenia
podstawowej terminologii dotyczącej Terapii Motywującej i Dialogu Motywującego.

Zapraszamy Państwa do konsultacji. Mile widziane wszelkie uwagi,
które prosimy kierować na adres: sekretariat@pttm.org.pl lub knd@pttm.home.pl

SŁOWNICZEK TERMINOLOGII dotyczącej TERAPII MOTYWUJĄCEJ i DIALOGU MOTYWUJĄCEGO

MOTIVATIONAL INTERVIEWING – DIALOG MOTYWUJĄCY

Affirm – dowartościowanie

Autonomy – autonomia

Change talk – język zmiany

Collaboration – współpraca

Commitment – zobowiązanie

Develop dicrepancy – rozwijanie rozbieżności

Direction – ukierunkowywanie

Elicit – wydobywanie

Empower – podbudowywanie

Enhance –zwiększanie

Evoke – wywoływanie

Explore ambivalance – badanie ambiwalencji

Express empathy – empatyczne reagowanie

Open-ended question – pytanie otwarte

Reflection – odzwierciedlenie

Reflective listening – słuchanie z odzwierciedlaniem

repeat – powtarzanie
rephrase – przeformułowywanie
amplified – wzmocnione
paraphrase – parafrazowanie
reflect feelings – odzwierciedlanie uczuć
reflection with the twist – odzwierciedlenie podkręcone
double – sided reflection – odzwierciedlenie dwustronne
Relapse – nawrót

Resolve ambivalance – rozstrzyganie ambiwalencji

Roll with resistancne – podążanie za oporem

Sustain talk – język podtrzymania

Stages of change – fazy zmiany

precontemplation – f. przedkontemplacji
contemplation – f. kontemplacji
preparation – f. przygotowania
active change – f. działania
maintenance – f. utrzymania
Support self-efficacy – wspieranie sprawczości