Terminologia – Słowniczek

 

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej rekomenduje następujące tłumaczenia
podstawowej terminologii dotyczącej Terapii Motywującej i Dialogu Motywującego.

Zapraszamy Państwa do konsultacji. Mile widziane wszelkie uwagi,
które prosimy kierować na adres: sekretariat@pttm.org.pl lub knd@pttm.home.pl

SŁOWNICZEK TERMINOLOGII dotyczącej TERAPII MOTYWUJĄCEJ i DIALOGU MOTYWUJĄCEGO

MOTIVATIONAL INTERVIEWING – DIALOG MOTYWUJĄCY

Affirm – dowartościowanie

Autonomy – autonomia

Change talk – język zmiany

Collaboration – współpraca

Commitment – zobowiązanie

Develop dicrepancy – rozwijanie rozbieżności

Direction – ukierunkowywanie

Elicit – wydobywanie

Empower – podbudowywanie

Enhance –zwiększanie

Evoke – wywoływanie

Explore ambivalance – badanie ambiwalencji

Express empathy – empatyczne reagowanie

Open-ended question – pytanie otwarte

Reflection – odzwierciedlenie

Reflective listening – słuchanie z odzwierciedlaniem

repeat – powtarzanie

rephrase – przeformułowywanie

amplified – wzmocnione

paraphrase – parafrazowanie

reflect feelings – odzwierciedlanie uczuć

reflection with the twist – odzwierciedlenie podkręcone

double – sided reflection – odzwierciedlenie dwustronne

Relapse – nawrót

Resolve ambivalance – rozstrzyganie ambiwalencji

Roll with resistancne – podążanie za oporem

Sustain talk – język podtrzymania

Stages of change – fazy zmiany

precontemplation – f. przedkontemplacji

contemplation – f. kontemplacji

preparation – f. przygotowania

active change – f. działania

maintenance – f. utrzymania

Support self-efficacy – wspieranie sprawczości