Polskie Towarzystwo
Terapii Motywującej.

PTTM jest stowarzyszeniem przedstawicieli zawodów z dziedziny lecznictwa, psychoterapii, psychologii, edukacji, logopedii, pedagogiki, socjologii, którzy upowszechniają lub wykorzystują w swojej pracy klinicznej, naukowej lub dydaktycznej Dialog Motywujący. Obecnie Stowarzyszenie liczy ponad 120 członków. W tej liczbie aż 54 osoby posiadają certyfikat Terapeuty Motywującego.