Regulamin Certyfikacji Terapeutów Motywujących PTTM

 

Aktualnie obowiązujący regulamin (z dnia 11.06.2014 wraz ze zmianą uchwaloną 7.09.17): REGULAMIN CERTYFIKACJI 2014

 

Zawieszony Regulamin Certyfikacji z 19.02.2018 – w trakcie konsultacji: REGULAMIN CERYFIKACJI 2018

 

regulamin oceny nagrań_2019

Arkusz do oceny na skali MITI 4

kodeks_etyki_po_walnym_zebraniu_23.03.13

1_wniosek_o_certyfikat

2_Oświadczenie_członkowstwo_składki_

3_Ośw._zgodn.z_orygCert_2014

4_Oświadczenie_Zobowiązanie_KODEKS_ETYCZNY