Regulamin certyfikacji Terapeutów Motywujących PTTM

 

 

Regulamin w trakcie konsultacji; zawieszony uchwałą z dnia 25 kwietnia 2018 Uchwała Zarządu PTTM nr 7.

Aktualnie obowiązujący regulamin to regulamin z dnia 11.06.2014 http://pttm.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/demo-img.jpg.

 

Uchwała Zarządu PTTM Nr 53 z dnia 19.02.2018r.

1.       Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej na zebraniu w dniu 19. 02. 2018r. uchwalił nowe zasady przyznawania certyfikatów w postaci Regulaminu nadawania certyfikatów Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej.  Regulamin dostępny >>TUTAJ<<

Regulamin ten wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

2.       Osoby, które rozpoczęły atestowane przez PTTM kursy z Dialogu Motywującego przed 19 lutym 2018r. mogą ubiegać się o certyfikat Terapeuty Motywującego na zasadach określonych przez „Regulamin PTTM dotyczący zasad przyznawania certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM uchwalony na zebraniu Zarządu PTTM w dn. 11.06.2014r., wraz ze zmianą uchwaloną dnia 7.09.2017 roku”. Regulamin z dn. 11.06.2014r. dostępny >>TUTAJ<<

3.       Z dniem 19 lutego 2018r. przestaje obowiązywać „Regulamin PTTM dotyczący atestacji kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM, uchwalony na zebraniu Zarządu PTTM w dn. 11.06.2014r., i Towarzystwo zaprzestaje wydawać atestacje kursom przygotowującym do certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM.

Przyznane do tej pory atestacje pozostają w mocy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 19.02.2018r.

Uchwałę przyjęto w składzie: Olga Mrozowska, Zygmunt Medowski, Marta Lizis – Młodożeniec

Zarząd PTTM:

Olga Mrozowska – Przewodnicząca Zarządu PTTM

Zygmunt Medowski – Wiceprzewodniczący PTTM
Anna Pierzchalska – Skarbnik PTTM

Marta Lizis -Młodożeniec – Członkini Zarządu PTTM

 

kodeks_etyki_po_walnym_zebraniu_23.03.13

Wzory dokumentów, dotyczące osób ubiegających się o certyfikat Terapeuty Motywującego według  „Regulaminu PTTM dotyczący zasad przyznawania certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM uchwalony na zebraniu Zarządu PTTM w dn. 11.06.2014r., wraz ze zmianą uchwaloną dnia 7.09.2017 roku”:

1_wniosek_o_certyfikat

2_Oświadczenie_członkowstwo_składki_

3_Ośw._zgodn.z_orygCert_2014

4_Oświadczenie_Zobowiązanie_KODEKS_ETYCZNY