Władze

ZARZĄD

Iga Jaraczewska – Przewodnicząca

Tomasz Golian – Wiceprzewodniczący

Beata Kita – Skarbnik

Anna Derwich – Sekretarz

Mirosław Świech – Członek Zarządu

KOMISJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Tomasz Banaszak – Przewodniczący

Anna Wierzchoń

Katarzyna Kotlarz

Weronika Staroń

KOMISJA REWIZYJNA

Joanna Witczak – Przewodnicząca

Anna Pierzchalska

Wiktor Łuczak

SĄD KOLEŻEŃSKI

Aleksandra Wilkin-Day – Przewodnicząca

Olga Olszewska

Magda Dolska-Topór